Category Archives: Tuyển sinh

Giới thiệu các khóa học, thời gian tuyển sinh, nhập học Shatec trong năm

Chính sách chuyển khóa học, hủy khóa học và hoàn lại tiền

Chính sách hoàn lại tiền: Hoàn lại tiền trong trường hợp có nguyên nhân sau: Viện SHATEC sẽ thông báo cho sinh viên trong vòng 3 ngày làm việc nếu: a) Vì lý do nào đó mà khóa học không khai giảng đúng như ngày đã định b) Vì lý do nào đó mà khóa […]

Học bổng hỗ trợ tài năng từ Shatec

Học viện Shatec hỗ trợ nhiều chương trình học bổng khác nhau nhằm ghi nhận những thành tích học tập xuất sắc, khả năng lãnh đạo cũng như tài năng đặc biệt. Các loại học bổng hiện có: Hilton Singapore, Singapore Airport Terminal Services, Sia Huat, Singapore Hotel Association, Tan Chay Bing, Far East Organization […]