Category: Tuyển sinh

Giới thiệu các khóa học, thời gian tuyển sinh, nhập học Shatec trong năm

shatec

Học bổng hỗ trợ tài năng từ Shatec

Học viện Shatec hỗ trợ nhiều chương trình học bổng khác nhau nhằm ghi nhận những thành tích học tập xuất sắc, khả năng lãnh đạo cũng như tài năng đặc biệt. Các loại học bổng...