Chứng nhận EduTrust – Đề án bảo vệ học phí cho sinh viên

Hội đồng Giáo dục Tư thục:1-IMG_0072

Hội đồng Giáo dục Tư thực (CPE) được thành lập theo Luật Giáo dục Tư nhân – được công bố vào tháng 10 năm 2009 . CPE là hội đồng được luật pháp qui định và trao quyền hợp pháp để điều chỉnh vấn đề giáo dục tư nhân ở Singapore. Tất cả các tổ chức giáo dục tư thục ( PEIs ) nếu muốn tiếp tục hoạt động đều phải tuân thủ theo các quy định của Luật Giáo dục Tư thục

Học Viện SHATEC đăng ký với Hội đồng Giáo dục Tư thục với tư cách là một Giáo dục tổ chức dân lập. Thời gian đăng ký có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2010 đến ngày 15 tháng 7 năm 2014 .

(Số Reg. : 198301550C )

Chứng nhận EduTrust:images

EduTrust là một chương trình chứng nhận với sự tham gia tự nguyện của các tổ chức giáo dục tư thục nhằm phân biệt các trường dân lập có chất lượng đào tạo tốt tại Singapore

SHATEC Viện đã đạt được giải thưởng EduTrust , có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2013 đến ngày 9 tháng mười năm 2017 . ( Số Chứng nhận : EDU -2- 2051)

Đề án Bảo vệ Học phí:

Những tổ chức giáo dục tư thục đạt chứng nhận EduTrust được yêu cầu phải áp dụng Đề án Bảo vệ Học phí để cung cấp sự đảm bảo toàn diện cho mọi khoản học phí mà sinh viên đã đóng. Những khoản chi phí này bao gồm toàn bộ tiền người học đã đóng để chắc chắn được nhập học ở trường dân lập ngoại trừ phí ghi danh, tiền hoa hồng cho các đại lý (nếu có), chi phí linh tinh và thuế GST.

SHATEC 30th Anniversary Gala DinnerĐề án Bảo vệ Học phí (FPS) được áp dụng cho sinh viên Singapore cũng như sinh viên quốc tế nhằm mục đích bảo vệ những khoản phí mà sinh viên đã đóng trong trường hợp một tổ chức giáo dục tư nhân không thể tiếp tục hoạt động do phá sản và / hoặc đóng cửa theo quy định. Đề án Bảo vệ Học phí cũng đảm bảo quyền lợi cho sinh viên khi tổ chức giáo dục tư nhân không đền bù hay hoàn trả lại lệ phí cho các sinh viên vì phán quyết chống lại đề án của tòa án Singapore.

Số tiền đền bù thực tế trả cho sinh viên quốc tế và địa phương sẽ được tính từ ngày mà các bạn đóng đợt học phí đầu tiên.

Viện SHATEC thực hiện Đề án Bảo vệ Học phí – chương trình vốn được cung cấp bởi Bảo hiểm Lonpac Bhd. Để biết thêm thông tin , vui lòng truy cập www.cpe.gov.sg

Hợp đồng Sinh viên – PEI:

Theo quy định với mục đích nâng cao niềm tin của sinh viên và cha mẹ của các bạn đối với chất lượng giáo dục tại Singapore của CPE, Viện 577794_10152627371720506_605700326_nSHATEC sẽ tiến hành thực hiện tiêu chuẩn của Tổ chức Giáo dục Tư nhân (PEI) là cung cấp Hợp đồng Sinh viên cho người học. Sau khi ghi danh vào SHATEC, người học sẽ nhận được lá thư chào hỏi chính thức với bản sao Hợp đồng Sinh viên Tiêu chuẩn PEI đính kèm trong đó. Nội dung của bộ văn bản này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ điều khoản, điều kiện nhập học và chi phí cần đóng để đảm bảo cho quá trình nhập học. Hợp đồng còn đưa ra các điều khoản và điều kiện quan trọng chính yếu trong mối quan hệ giữa sinh viên và Viện SHATEC. Và nhà trường cam kết luôn tôn trọng tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong hợp đồng cũng như trong tất cả các tài liệu truyền thông .

Bảo hiểm y tế:

Viện SHATEC cung cấp một nhóm các chương trình bảo hiểm y tế dành cho tất cả sinh viên của trường (trong nước lẫn quốc tế ) trong toàn bộ thời gian học, kể cả quá trình thực tập.

Nhà cung cấp bảo hiểm : Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Pte Ltd

Loại Bảo hiểm: Nhóm Bảo hiểm y tế Sinh viên (Group Student Medical Insurance)

                            Nhóm Bảo hiểm tai nạn cá nhân (Group Personal Accident Insurance )

Nơi tiếp nhận Bảo hiểm Y tế Sinh viên: Nhóm B1 (trong các bệnh viện công và được chính phủ quản lý)

Tổng giới hạn bảo hiểm: S$20,000/sinh viên

Bảo hiểm 24 giờ ở Singapore và ở nước ngoài ( nếu sinh viên đang tham gia vào các hoạt động liên quan đến trường )

Để biết thêm thông tin , vui lòng truy cập www.cpe.gov.sg.