Chính sách chuyển khóa học, hủy khóa học và hoàn lại tiền

Chính sách hoàn lại tiền:shatec

Hoàn lại tiền trong trường hợp có nguyên nhân sau:

Viện SHATEC sẽ thông báo cho sinh viên trong vòng 3 ngày làm việc nếu:

a) Vì lý do nào đó mà khóa học không khai giảng đúng như ngày đã định

b) Vì lý do nào đó mà khóa học kết thúc trước ngày đã định

c) Vì lý do nào đó mà khóa học không được hoàn thành theo như ngày đã định

d) Vì lý do nào đó mà khóa học kết thúc trước ngày đã định hoặc:

e) Student Pass (đối với sinh viên quốc tế) bị từ chối bởi lý xuất nhập cảnh & cửa khẩu

Trong vòng 7 ngày làm việc, Viện SHATEC sẽ thông báo dạng văn bản cho sinh viên khi những tình huống từ (a) đến (e) xảy ra cũng như cung cấp thông tin, chi tiết về thời khóa biểu của các khóa học tự chọn cố định khác để các bạn đưa ra quyết định kịp thời và chính xác dựa trên những phương án thay thế đưa trên. Với văn bản thông báo này, sinh viên sẽ được rút khỏi khóa học ngay lập tức. Và cũng trong vòng 7 ngày làm việc như trên, Bộ Tài chính sẽ nhận thông báo hủy khóa học và hoàn trả học phí cho sinh viên theo chính sách hoàn trả của nhà trường.

Hoàn lại tiền trong trường hợp không nguyên nhân:

Tất cả những khoản phí không phải là học phí sẽ không được hoàn trả lại. Tuy nhiên, học phí đã đóng trước khi bắt đầu khóa học được hoàn trả lại nhưng bị những điều sau đây:

shatec

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hủy khóa học, Viện SHATEC sẽ thực hiện việc hoàn lại tiền (nếu có) cho học sinh.

Chính sách 7 ngày:

Một sinh viên có thể hủy khóa học với một sự đệ trình đơn hủy khóa học trước ngày khai giảng và mẫu đơn hoàn trả học phí trong vòng 7 ngày sau khi ký kết Hợp đồng Sinh viên Tiêu chuẩn PEI. Sinh viên sẽ được hưởng khoàng phí hoàn trả tối đa (Trừ trường hợp sinh viên đã bắtđầu khóa học và ngày hủy khóa học muộn hơn ngày khai giảng). Sau giai đoạn 7 ngày này, Viện SHATEC sẽ thực hiện chính sách hoàn trả học phí.

Chính sách Hủy Khóa học:

Trước khi khai giảng:images

Bất kỳ yêu cầu Hủy Khóa học nào của sinh viên đều phải kèm theo bộ đơn Hủy Khóa học Trước Ngày Khai giảng và Mẫu đơn Hoàn trả học phí hợp lệ cùng với sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ (Nơi đăng kí) và Letter of Authorization (Tạm dịch: Thư Cho phép). Yêu cầu hủy khóa học phải nộp cho Student Admissions (Đăng kí nhập học). Một văn bản hồi âm chính thức (Đóng hồ sơ) sẽ được gửi đến sinh viên trong vòng 4 tuần. Các chính sách hoàn trả cùng thủ tục như đã nêu trên sẽ được thực hiện. Bộ Tài chính trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo hủy học se hoàn trả học phí cho sinh viên .

Sau khi khai giảng:

Bất kỳ yêu cầu Hủy Khóa học nào của sinh viên đều phải kèm theo bộ đơn Hủy Khóa học Trước Ngày Khai giảng và Mẫu đơn Hoàn trả học phí hợp lệ cùng với sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ (Nơi đăng kí) và Letter of Authorization (Tạm dịch: Thư Cho phép). Yêu cầu hủy khóa học phải nộp cho Student Support Services (Tạm dịch: Dịch vụ hỗ trợ sinh viên). Một văn bản hồi âm chính thức (Đóng hồ sơ) sẽ được gửi đến sinh viên trong vòng 4 tuần. Các chính sách hoàn trả cùng thủ tục như đã nêu trên sẽ được thực hiện. Bộ Tài chính trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo hủy học se hoàn trả học phí cho sinh viên (nếu có).

* Đối với người học dưới 18 tuổi, SHATEC sẽ hỏi ý kiến cha mẹ/người giám hộ trước khi tiến hành xử lí yêu cầu hủy khóa học.

Chuyển khóa học:marlenefan-shatec

Chính sách Chuyển khóa học:

Khi sinh viên đăng kí chuyển khóa để học một khóa khác thì điều đó có nghĩa họ đã hủy đăng kí chương trình học ban đầu. Như vậy, một qui trình đăng kí nhập học mới (bao gồm Hợp đồng sinh viên và mua FPS) sẽ được thực hiện. Sinh viên cũng được yêu cầu nộp lệ phí cho khóa học mới mà mình muốn học.

Thủ tục chuyển giao:

Sinh viên muốn xin chuyển khóa học thì tất nhiên phải gửi đơn xin chuyển khóa học cùng với một bộ đơn Hủy Khóa học Trước/Sau Ngày Khai giảng hợp lệ cùng với sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ (Nơi đăng kí). Yêu cầu chuyển khóa học phải nộp cho Student Support Services Services (Tạm dịch: Dịch vụ hỗ trợ sinh viên). Ban Dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong vòng 7 ngày sẽ xử lí và thông báo kết quả cho sinh viên.