Tin tức sự kiện nổi bật Blog

show_resize_image.php 0

Những kỳ thực tập quý báu

Các sinh viên đại diện của chúng tôi, Jeanie Chang đến từ lớp cao đẳng quản lý khách sạn 708B và Shehantha Goonesena đến từ lớp quản lý khách sạn 408B được giới thiệu đến thực...